Jyga Technologies

  • Slide6
  • Slide5
  • Slide4
  • Slide3
  • slide2
  • slide1
  • Instalacije: Gestal FM
  • GESTAL XM
  • GESTAL
  • GESTAL FM

Hranjenje sustav grupnog stanovanja u trudno uskoro dostupan

KOMPJUTERIZIRANI SISTEM HRANJENJA ZA PROIZVODNJU SVINJA

Tjelesna kondicija i mliječnost krmače bit će poboljšani višestrukim dnevnim obrocima.
Gestal Solo prati i analizira potrošene vrijednosti te generiraopsežne izvještaje!

Download : Knjižica [PDF: 4 Mo]

Gestal FM : Kompjuteriziran i bežični sistem hranjenja za krmače u laktaciji. Gestal omogućuje maksimalan dnevni unos hrane kod krmača precizno (distribuirana hrana kalkulirana u računalu) kad je potrebno, zadovoljavajući potrebe svake krmače tijekom cijelog vremena njenog ciklusa, kako bi se povećao dnevni unos hrane kod krmača u laktaciji.
Gestal XM : Sistem hranjenja za uzgajališta i tovilišta. Omogućuje Vam da znate točan unos hrane životinja u uzgajalištu i tovilištu. To Vam daje mogućnost analize i usporedbe različitih programa hranjenja, genetike, nerastova i nazimica te specifičnosti kako bi mogli imati bolji učinak, kako ekonomski tako i tehnički.

NIKAD NISTE SAMI SA GESTAL SOLO

Dobro došli!

Jyga Technologies radi kontinuirano na inovacijama kako bi se postigla najnovija tehnologija koja omogućuje Vašoj farmi da bude JEDNA OD NAJPRODUKTIVNIJIH.

Profesionalni tim Jyga Technologies’ ima veliko znanje u radu sa hranjenjem krmača u laktaciji. Sistem Gestal omogućuje dosezanje maksimalnog potencijala Vaših krmača, sa minimalnim utroškom snage čovjeka. Naše desetljetno iskustvo istraživanja i promatranja omogućuje nam izradu efikasnih rješenja za poboljšanje unosa hrane krmača u laktaciji te na taj način nudimo jedinstvene i konkurentne proizvode.

Multidisciplinarni tim trvtke je u konstantnom R&D procesu. Najviše se profitira iz važne farme za istraživanja koja ima više od 2000 krmača i preko 60 000 tovljenika godišnje.

Tvornica Jyga Technologies’ omogućuje tvrtki da prodaje jedinstvene alate za rad kako bi se optimizirala proizvodnja svinja, produktivnost i financijski prihod.

NAGRADE